Mijn werkwijze

Als integratief therapeut ga ik uit van een geïntegreerd en compleet mensbeeld, waarbij lichaam, gevoel, denken en gedrag samen je welbevinden bepalen. Om met dit complete mens-zijn aan de slag te kunnen, maakt de integratieve psychotherapie gebruik van verschillende therapie-stromingen. Hierdoor kan de cliënt de therapievorm gebruiken die voor hem/haar het beste werkt. Zo kan onder andere gedacht worden aan het uitdagen van je eigen overtuigingen, onderzoeken van je eigen psychische structuur, de positieve intenties van gedachten en gedrag die je nu juist tot last zijn, lichaamsgerichte oefeningen, gebruik van mindfulness of visualisaties. Voor iedere cliënt wordt een behandelplan op maat gemaakt. De nadruk ligt op dat aspect waar iemand in vast loopt, maar het totale mensbeeld en de onderlinge samenhang worden als geheel meegenomen.

Integratieve therapie kan voor veel verschillende klachten worden ingezet.
Een aantal specifieke problemen zijn verder toegelicht.

Bij het aanpakken van een probleem ga ik er vanuit dat jij als cliënt het beste weet hoe het in elkaar zit. Jij weet zelf waar je het meeste last van hebt. Hoe je hier verandering in kan brengen of weer zelf de touwtjes in handen kan nemen is echter niet duidelijk. Als therapeut bied ik de mogelijkheid om op een andere manier naar je probleem te kijken en de oorzaken te onderzoeken. Je brengt verandering aan en je leert er beter mee omgaan, waarbij keuzevrijheid ontstaat. Daarbij reik ik verschillende handvatten en gereedschap aan om dit aan te pakken.

Er wordt uitgegaan van kortdurende therapie (circa 5 tot 15 sessies). Door de manier van behandelen, die een actieve houding van de cliënt vraagt en heel direct op verschillende niveaus doordringt, kunnen in korte tijd wezenlijke en blijvende veranderingen worden bewerkstelligd. Aangezien het belangrijk is dat je je binnen de therapie kan richten op datgene waar je voor komt, vormt de klikevaluatie na 3 sessies een vast onderdeel van het traject.