Overspannen/burn-out

Veel mensen ervaren stress op hun werk. Dit hoeft echter geen probleem te zijn. Een gezonde vorm van spanning leidt ertoe dat mensen zich gaan ontwikkelen en meer uit zichzelf halen. Deze spanning kan echter ook te hoog oplopen en leiden tot last.

Vaak ervaren mensen dan klachten op verschillende niveau's: hun energie niveau daalt, slaapproblemen ontstaan of verergeren, werk wordt als negatief ervaren, het concentratie niveau gaat omlaag en er wordt vaak veel gepiekerd en negatief over dingen gedacht.

De effecten zijn ook vaak op verschillende gebieden. Er is steeds minder tijd en energie voor leuke dingen, prestaties op werk gaan vaak omlaag, er kunnen problemen ontstaan in relaties en er wordt steeds minder plezier beleeft in het leven.

Ook de oorzaken van overspannen of burn-out raken liggen, niet verwonderlijk, op diverse terreinen. Meestal ligt er een deel op de werkvloer. De werkdruk is te hoog, een reorganisatie, de mate van eigen zeggenschap is laag, er is sprake van sociaal wangedrag en ga zo maar door. Deze factor is meestal goed in beeld. Minder inzichtelijk zijn de persoonlijke factoren die een rol spelen. Zo kan er sprake zijn van perfectionisme, geen nee kunnen zeggen, weinig delegeren/ aan anderen overlaten etc. Jouw eigen cognities (overtuigingen) ten opzichte van werk, leven, hoe je met anderen en met jezelf omgaat spelen hierbij een belangrijke rol. 

Een integratief therapie traject bekijkt alle verschillende facetten. Naast fysiek weer kunnen ontspannen en je energie niveau weer in balans krijgen, wordt aandacht besteed aan jouw overtuigingen en hoe je met situaties omgaat. Wat werkt daarin en wat kun je anders doen. Wat zijn hierbij gedachten en emoties die je ongemerkt hebt meegenomen en die je nu in de weg zitten. Op deze manier kun je zelf gaan zoeken naar jouw eigen manier van werken en leven zoals deze bij jouw in jouw omgeving past.