Coaching

Bij coaching worden samen de doelen van het traject geformuleerd. Hierbij wordt gekeken naar positieve en haalbare doelen, die recht doen aan de onderliggende behoefte(s) die vervult wil(len) worden. Deze doelen kunnen liggen op het gebied van werk, studie of een verandering in je leven waardoor de kwaliteit van je leven verhoogd.