Klachten

Mochten er klachten zijn, of onvrede over de gang van zaken zijn dan willen we dit natuurlijk graag oplossen.

Om dit te regelen is per 1 januari de landelijke wet Wkkgz van toepassing op alle therapeuten die in het complementaire psychosociale veld werken.

In de praktijk komt het erop neer dat het fijn is als de cliënt en therapeut er samen uit komen, maar dat mocht dit niet het geval zijn er ook andere mogelijkheden beschikbaar zijn.

Als iemand het gevoel heeft er niet met de therapeut uit te komen, of om wat voor reden dan ook dit niet met de therapeut te kunnen bespreken dan kan er contact opgenomen worden met het secretariaat van de beroepsvereninging: VIT (vereniging voor integraal therapeuten, www.vit-therapeuten.nl). Hier zal de klacht in behandeling genomen worden en de verdere procedure worden uitgelegd.
Mocht dit nodig zijn, dan kan hierbij gebruik gemaakt worden van de onafhankelijke klachten- en geschillen commissie van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg; www.scag.nl) waarbij ik ben aangesloten.

Dit draagt ook bij aan het waarborgen van de kwaliteit van de therapie.